Privacy

PRIVACY

Zeker met Zorg streeft ernaar om uw privacy te beschermen. In deze verklaring worden de stappen beschreven die wij ondernemen om uw persoonsgegevens te beschermen wanneer u onze website bezoekt.

Daarnaast wordt ingegaan op de persoonsgegevens die wij verzamelen, de doelstellingen waarvoor wij deze gegevens gebruiken en de keuzes, die u heeft met betrekking tot ons gebruik van deze gegevens. In dit gedeelte wordt ook beschreven hoe wij uw persoonsgegevens beschermen. Door onze website te bezoeken stemt u in met het verzamelen van gegevens en de gebruiksmethoden die worden beschreven in deze privacyverklaring.

DE GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Het gaat hier om gegevens die rechtstreeks van u worden verkregen. In het algemeen kunt u de website van Zeker met Zorg bezoeken zonder persoonsgegevens in te voeren. Op bepaalde pagina’s vragen wij u om persoonsgegevens, zodat wij kunnen reageren op uw (aan)vraag. De persoonsgegevens die wij verzamelen, kunnen bestaan uit:

 • Contactgegevens, zoals uw naam, aanspreekvorm, e-mailadres, telefoonnummer en adres;
 • Gegevens waarmee onze website worden aangepast en het gebruik van de website wordt vereenvoudigd;
 • Informatieaanvragen over onze producten en services
 • Gegevens waarmee wij kunnen vaststellen welke producten en services het beste voldoen aan uw eisen;
 • Feedback van u over onze website en onze producten en services in het algemeen.

U bent niet verplicht om deze gegevens te verstrekken, maar als u dat niet doet, zijn wij mogelijk niet in staat om u de aangevraagde service te leveren.

AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS

Wij verzamelen gegevens over uw bezoeken aan onze sites, waaronder de pagina’s die u bekijkt, het aantal overgebrachte bytes, de koppelingen waarop u klikt, de materialen die u opent en andere acties die u onderneemt op sites van Zeker met Zorg.

Wij verzamelen ook bepaalde standaardgegevens, die door uw browser worden verzonden naar elke website die u bezoekt, zoals uw IP-adres (Internet Protocol), het type, de mogelijkheden en de taal van uw browser, uw besturingssysteem, de datum en het tijdstip waarop u toegang verkrijgt tot de sites, en de website waarop u een koppeling naar onze sites hebt gebruikt. Wij koppelen deze gegevens niet aan uw identiteit.

DE WIJZE WAAROP WIJ DEZE GEGEVENS GEBRUIKEN

Wij verzamelen gegevens die rechtstreeks van u worden verkregen. Dit heeft betrekking op pagina’s waar wij om uw persoonsgegevens vragen. Dit kan bijvoorbeeld zijn bij het aanmelden als client of bij het versturen van uw sollicitatie. Deze gegevens bestaan uit contactgegevens zoals uw naam, email-adres en telefoonnummer.

VERBETERING VAN WEBSITE

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om onze website en gerelateerde producten of services van Zeker met Zorg te verbeteren. Daarnaast om onze website eenvoudiger toegankelijk te maken doordat u niet herhaaldelijk dezelfde informatie hoeft op te geven of door onze website aan te passen aan uw specifieke voorkeuren of interesses.

COMMUNICATIE

Met uw toestemming kunnen wij persoonsgegevens, die wij via onze website hebben verzameld, gebruiken om u te informeren over producten of services van Zeker met Zorg. Wanneer wij gegevens verzamelen die kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen, bieden wij u altijd de mogelijkheid om aan te geven dat u dergelijke berichten niet wilt ontvangen.

DE WIJZE WAAROP WIJ COOKIES GEBRUIKEN

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw device (computer, mobiele telefoon of tablet) worden opgeslagen wanneer u bepaalde websites bezoekt. De opgeslagen informatie in de cookies wordt verstuurd naar onze servers, waardoor gegevens uitgewisseld kunnen worden. Cookies kunnen voor diverse doeleinden worden gebruikt en worden onderverdeeld in verschillende soorten:

 • Functionele cookies
  Deze zijn essentieel om de functionaliteit van de website te optimaliseren.
 • Analytische cookies
  Deze geven inzicht in het gebruik van de website. Hiermee kunnen we de website blijven verbeteren. Dit heeft nauwelijks gevolg voor uw privacy.
 • Tracking cookies
  Zo kunt u verbinding maken met uw sociale netwerken.

Wij gebruiken cookies om bij te houden hoe vaak u de site bezoekt, het aantal bezoekers aan de site te registreren, het gebruik van onze site door bezoekers te bepalen en te analyseren (met inbegrip van de effectiviteit van on line advertenties), gegevens op te slaan die u opgeeft (zoals uw voorkeuren) en om technische gegevens op te slaan die nuttig zijn voor uw interacties met onze website. Wij kunnen sessiecookies (cookies die worden verwijderd wanneer uw browsersessie eindigt) gebruiken om uw gebruikers-id en elementen van uw gebruikersprofiel op te slaan, uw navigatie op onze website te vereenvoudigen (vooral met betrekking tot het zoeken naar informatie en het plaatsen van orders) en andere gegevens op te slaan die nuttig zijn om de sessie te beheren.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. Door de meeste internetbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar u kunt doorgaans de browserinstellingen wijzigen zodat cookies worden geweigerd of een melding wordt weergegeven wanneer een cookie wordt opgeslagen op uw computer. Als u echter cookies weigert, kunt u mogelijk niet alle functies benutten van de website van Zeker met Zorg.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ?

Zeker met Zorg maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

 • Cookiemelding
  Categorie: functionele cookies
  Betekenis: deze cookies gebruiken wij om te onthouden of u de cookiemelding wel of niet hebt gesloten. Zonder deze cookies zal de melding niet permanent gesloten kunnen worden.
  Termijn: deze cookies komen van steenhandelgeurds.nl en worden na 1 jaar verwijderd.

 • Google Analytics
  Categorie: analytische cookies
  Betekenis: wij meten met Google Analytics hoe u onze website gebruikt. Wij kunnen bijvoorbeeld zien hoe u onze website heeft gevonden. Deze kennis gebruiken wij om onze website te blijven verbeteren. Zonder deze cookies missen wij uw data. Wij kunnen zo niet zien hoe u onze website gebruikt, met het gevolg dat u langer moet wachten op verbeteringen.
  Termijn: deze cookies komen van Google en worden na maximaal 2 jaar verwijderd.
TOESTEMMING VOOR HET PLAATSEN VAN COOKIES

Volgens de daarover in Nederland aangenomen wet zullen wij vooraf toestemming vragen voor het plaatsen van deze cookies. Helaas is het zo dat het gebruik van embedded content van anderen, zoals bijvoorbeeld presentaties van Youtube of Vimeo er toe kan leiden dat er informatie over bezoekers wordt bijgehouden. Hier hebben wij geen controle over. U kunt gebruikmaken van tools als Ghostery om dit eventueel te blokkeren.

TOESTEMMING COOKIES

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser echter opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

COOKIES ACCEPTEREN

Als u onze website optimaal wilt gebruiken, is het noodzakelijk om onze cookies te accepteren. Dit gaat heel gemakkelijk. Bij het bezoeken van onze website ontvangt u een cookie melding die u kunt weigeren of accepteren.

COOKIES VERWIJDEREN

Het is ook mogelijk om onze cookies te verwijderen. Hierdoor loopt u wel het risico dat u onze website niet meer optimaal kunt gebruiken. Hoe uw deze cookies verwijdert is afhankelijk van uw browser.

VERSTREKKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Behalve zoals hierna wordt beschreven, worden persoonsgegevens die u aan Zeker met Zorg verstrekt via onze website niet zonder uw toestemming doorgegeven aan bedrijven buiten Zeker met Zorg en dochterondernemingen of aangesloten bedrijven.

VERSTREKKING AAN SERVICEPROVIDERS

Zeker met Zorg werkt samen met andere bedrijven om services namens ons te leveren, zoals de hosting van de website, het verzenden van gegevens en het analyseren van de website. Wij verstrekken deze bedrijven alleen de elementen van uw persoonsgegevens die zij nodig hebben om deze services te leveren. Deze bedrijven en hun werknemers zijn niet bevoegd om deze persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

VERSTREKKING OM ANDERE REDENEN

Wij kunnen persoonsgegevens verstrekken als dit volgens de wet verplicht is of omdat wij in goed vertrouwen menen dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke vereisten of juridische acties waarmee wij worden geconfronteerd, om onze rechten of eigendommen te beschermen en te verdedigen, of in urgente gevallen om de persoonlijke veiligheid van personen te beschermen.

VEILIGHEID

Zeker met Zorg streeft ernaar om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Wij gebruiken diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik en ongeoorloofde toegang of openbaarmaking. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden bijvoorbeeld opgeslagen op computersystemen die beperkt toegankelijk zijn en zich bevinden in faciliteiten die eveneens beperkt toegankelijk zijn. Wanneer u informatie opvraagt die uniek is voor u, gebruiken wij beveiligingstechnologieën die voldoen aan de industriële standaard, zoals het SSL-protocol (Secure Socket Layer), om deze informatie gecodeerd te verzenden via internet.

UW PERSOONSGEGEVENS CONTROLEREN

In bepaalde gevallen kunt u persoonsgegevens die via onze website zijn verstrekt, controleren en corrigeren door naar de pagina te gaan waarop u deze gegevens hebt ingevoerd. In alle gevallen kunt u een verzoek indienen om persoonsgegevens die via onze website zijn verzameld te controleren en te corrigeren, of u kunt contact met ons opnemen en Zeker met Zorg verzoeken deze gegevens niet langer te gebruiken. Mogelijk moeten wij stappen ondernemen om uw identiteit vast te stellen voordat wij u toegang bieden tot uw persoonsgegevens. U kunt ons helpen zorg te dragen voor de correctheid van uw gegevens door ons op de hoogte te stellen van wijzigingen van uw postadres, telefoonnummer of e-mailadres.

KOPPELINGEN NAAR ANDERE SITES

Onze website kan koppelingen naar andere sites bevatten, zoals sites van Zeker met Zorg partners, professionele organisaties en overheidsinstanties, alsmede publicaties. Hoewel wij proberen alleen koppelingen te bieden naar sites die beschikken over dezelfde hoge normen en hetzelfde respect voor privacy als wij, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, beveiliging of handelwijze met betrekking tot privacy van andere sites.

UITOEFENING VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Als u vragen heeft over deze verklaring en de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen direct reageren op uw verzoek en streven ernaar om een bevredigende oplossing te bereiken.

WIJZIGINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Zeker met Zorg kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd herzien. Wanneer wij dit doen, wijzigen wij de datum ‘Laatst gewijzigd’ onderaan deze privacyverklaring. Wij zullen uw toestemming vragen voor alle wijzigingen aan deze privacyverklaring waarmee de wijze waarop uw persoonsgegevens worden gebruikt of verstrekt, substantieel wordt uitgebreid op manieren die niet zijn gepubliceerd in deze privacyverklaring op het moment dat de gegevens werden verzameld.

DISCLAIMER

Zeker met Zorg is gerechtigd de inhoud van het privacy beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Laatst gewijzigd: 10-10-2018